Публічна оферта

Умови придбання інформаційних послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей Публічний договір (далі — Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію ФОП Клименко Костянтина Петровича (далі – Виконавець) на сайті https://companyvalues.com.ua з надання Інформаційних послуг юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі — Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн-курс— спеціальну форму передачі інформації, спрямовану на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу в запису — за встановлену плату.
1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. Визначення та терміни

2.1. В цілях цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
Оферта — публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт — інтернет-сайт https://companyvalues.com.ua, який використовується Виконавцем на правах власності, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно з відповідним Договором.
Інформаційні послуги — будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначені на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх їм семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифровану голосовий зв'язок і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті Інформаційної послуги.
Виконавець — ФОП Клименко Костянтин Петрович.
Замовник — особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.Договір на надання інформаційних послуг (далі — Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепт цієї Оферти.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.
3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним зі способів, пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», а саме:- оплата через інтернет-банкінг;- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. Умови надання інформаційної послуги

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ в закриту зону сайту, шляхом передачі паролів доступу, за умови 100% передоплати цієї послуги.
4.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.
4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним зі способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.
4.4. У разі, якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї або іншої причині не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: oc.pu-ygetarts%40seulav
4.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.6. Ця оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.
4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.
4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у вебінарі третім особам, поширення Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в вебінарі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

5. Права та обовʼязки виконавця

5.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту з використанням облікового запису Замовника.
5.2. Виконавець в процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов'язки з технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару.
5.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.
5.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та правдивої інформації про надані послуги на його вимогу.
5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, і \ або кількість інформації (занять) у курсі вебінару (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.
5.6. Виконавець має право змінювати тривалість вебінару і / або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).
5.7. Виконавець має право продовжити терміни проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.
5.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил вебінару, зазначених в п. 4.8. даної Оферти без повернення внесеної плати.

6. Права та обовʼязки замовника

6.1. Замовник зобов'язаний надавати правдиву інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за правдивість такої інформації.
6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.
6.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом одночасно тільки з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, не залежних від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 даної Оферти).
6.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за платним наданням послуг.
6.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.
6.6. Всі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту oc.pu-ygetarts%40seulav Термін розгляду претензії Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення коштів.
6.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах ЛікПей, кредитну карту, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яке буде вислано Замовнику листом електронною поштою. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою у відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.
6.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

7. Відповідальність сторін

7.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.
7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8. Гарантії якості інформаційної послуги

8.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.
8.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.
8.3. Виконавець в ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» - певних дій Замовника, що плануються і доручених Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення онлайн-вебінару, коли купують досвід вирішення конкретних завдань в рамках теми вебінару, оцінки рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або іншим способом, обговорюються окремо в кожному випадку.
8.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови в поверненні коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалося вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.
8.5. Приймання до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару (тобто отримання паролів доступу до закритої зони сайту, де знаходяться записи тренінгу), що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів даний термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед проходженням ним даного тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.
8.6. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг вказані на Сайті.
8.7. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг втрачають силу при переході з одного курсу навчання на інший.
8.8. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених в якості оплати за вебінар у записі, за винятком виробничого браку та інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія з записом вебінару, Виконавцем не розглядаються.
8.9. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (і \ або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.
9.2. Термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. Інші положення

10.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
10.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.3. Виконавцем за цим Договором є ФОП Клименко Костянтин Петрович і \ або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.
10.4. До даного договору застосовується законодавство України.
10.5. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.